SOŠ Komenského


Sídlo:
Myslenická č. 1
902 01 Pezinok
 
Kontakty:
telefón: 033/644 20 16, 0905/069 599
 
 
Zriaďovateľom školy je Bratislavský samosprávny kraj (Sabinovská ul. 16, P.O. BOX 106, 820 05 Bratislava 25).

SOŠ Komenského v Pezinku vzniklo v roku 1984 ako SOU stavebné. Od roku 1992 sa postupne vyselektovali učebné odbory, vznikli nové učebné a študijné odbory podľa potrieb trhu práce. SOU stratilo prívlastok stavebné a snaží sa zaradiť medzi vzdelávacie inštitúcie najmä v oblasti služieb.

Absolventi učebných odborov pracujú ako čašníci, kuchári a kaderníci v prevádzkach - podľa typu ukončeného štúdia - doma a v zahraničí, alebo sú sami prevádzkovateľmi či majiteľmi menších reštauračných zariadení, kaderníckych salónov a iných prevádzok. Absolventi študijného odboru sa uchádzajú o štúdium na vysokých školách (najčastejšie: ekonomické zameranie, cestovný ruch, dizajnérstvo).