Cyklomaratón 2019 - 5. časť

Wisnievski – Wieliczka

Koszyce
Mesto bolo súčasťou  kráľovských majetkov ako odmena veľkého guvernéra Krakova menom Koszyczki. Prvá zmienka o meste pochádza z roku 1328. Cez Koszyczki prechádzala aj obchodná cesta z Krakova a z  Bochnie  cez rieku Visla do Kievanskej Rusi. Dňa 26. júna 1374 udelila kráľovná Elżbieta Łokietkówna  mestu Koszyczki, ktoré už malo obecné práva, privilégium veľtrhu v pondelok...

Soľná baňa Wieliczka sa nachádza blízko mesta Wieliczka na juhu Poľska. Baňa patrí medzi najstaršie na svete, ťažba prebiehala od 13. storočia až do roku 2007. Dnes je turistickou atrakciou Ponúka viaceré sochy, galérie a kaplnku, ktorú vysekali baníci. Ročne baňu navštívi viac ako milión turistov.

Baňa je hlboká 327 m, dlhá približne 300 km a má deväť podlaží. Pre turistov je sprístupnená 3,5 km dlhá trasa. Na tejto trase sa nachádzajú sochy od baníkov, ale aj súčasných umelcov. Aj kryštály v lustroch sú vyrobené zo soľnej skaly. Soľná skala je sivej farby viacerých odtieňov. Na konci turistickej trasy sa nachádza veľká sieň a kaplnka, ktorá je využívaná na rôzne oslavy a svadby. Okrem toho sa v turistickej časti bane nachádza aj podzemné jazero a expozícia dejín soľného baníctva. Baňa sa používa aj ako rehabilitačné a wellness stredisko.
 
Krakov
...Kráľovské  mesto Krakov je hlavné mesto Malopoľského vojvodstva. Leží na hornom toku rieky Visla. Je to všeobecné centrum južného Poľska. Staré mesto je charakteristické početnými historickými stavbami (komplex stredovekých a renesančných budov Starého mesta, kráľovský zámok Wawel, Sukiennice). Je sídlom Jagelovskej univerzity a poľskej Akadémie vied.  Mesto Krakov vzniklo približne okolo roku 800 ako obranný hrad Vislanov na križovatke obchodných ciest. Koncom 9. storočia sa stalo mesto súčasťou Veľkej Moravy. V 10. storočí bol vybudovaný hrad Wawel a mesto patrilo do Poľska (okolo 999). Od roku 1038 je Krakov sídelným mesto Poľska. Mesto prekvitalo v 14. – 16. storočí, kedy bolo členom hanzy, hlavným a od 1320 korunovačným mestom Poľska s prvou poľskou univerzitou (založenou 1364) a preslávilo sa aj výrobou súkna. V roku 1596 sa hlavným mestom krajiny stala Varšava, ale Krakov ostal korunovačným mestom. V 17. – 18. storočí nastal jeho úpadok. Od roku 1795 mesto patrilo Rakúsku, len v rokoch 1809 – 1815 bolo súčasťou Varšavského kniežatstva a v rokoch 1815 – 1846 hlavným mestom Krakovskej republiky. Po potlačení krakovského povstania bolo opäť pričlenené k Rakúsko-Uhorsku. V roku 1914 sa tu organizovali poľské légie. Od roku 1918 je mesto opäť súčasťou Poľska. Po druhej svetovej vojne sa Krakov stal významným priemyselným strediskom Poľska. Nowa Huta je najväčší metalurgický závod v Poľsku.
 

Obrovský Kráľovský hrad sa nachádza sa na nízkom návrší Wawel