Úhrada parkovného cez SMS

Od 1. júla 2015 majú vodiči možnosť úhrady parkovného v zónach plateného parkovania v meste Pezinok. Zaslaním jednoduchej SMS-ky si okrem úhrady poplatku za parkovanie môžu predĺžiť čas parkovania a zároveň budú včas informovaní o konci platnosti parkovania.

Cieľom služby je poskytnúť vodičom využívajúcim parkovanie v Pezinku možnosť zakúpiť si parkovné cez mobilný telefón, a to zaslaním jednoduchej SMS na krátke telefónne číslo 2200 spoločné pre všetkých operátorov. Služba je prístupná pre všetkých zákazníkov, ktorí využívajú ako paušálne, tak aj kreditné - predplatené služby operátorov Orange Slovensko, Slovak Telekom a O2 Slovakia. Cena parkovného zakúpeného formou SMS je 0,60 Eur/hod.

 SPÔSOB ÚHRADY PARKOVNÉHO CEZ SMS

 • Zaslaním SMS na číslo 2200 v tvare PK (medzera) A1 (medzera) EČV uhradíte parkovné na 1 hodinu
  príklad: text SMS bude: PK A1 PK123XY na číslo: 2200
  vysvetlenie: PK je parameter (kód) miesta = parkovacia zóna v Pezinku,
  A je označenie parkovacej zóny,
  1 je doba parkovania 1 hodina,
  PK123XY je evidenčné číslo vozidla.
 • Zaslaním SMS na číslo 2200 v tvare PK (medzera) A2 (medzera) EČV uhradíte parkovné na 2 hodiny
  príklad: text SMS bude: PK A2 PK123XY na číslo: 2200
  vysvetlenie: PK je parameter (kód) miesta = parkovacia zóna v Pezinku,
  A je označenie parkovacej zóny,
  2 je doba parkovania 2 hodiny,
  PK123XY je evidenčné číslo vozidla

  Parkovné je možné jednou SMS správou zaplatiť najviac na 4 hodiny!
 • Do 30 sekúnd od odoslania SMS bude doručená potvrdzujúca SMS s uvedenými informáciami o uhradenom parkovnom. Bez potvrdzujúcej SMS parkovné nebolo uhradené.
 • 10 minút pred uplynutím platnosti parkovného bude zaslaná upozorňujúca SMS, ktorá upozorní na blížiaci sa koniec platnosti zaplateného parkovného.
 • Predĺženie parkovacieho času je možné opätovným odoslaním SMS.
 • Všetky odchádzajúce a prichádzajúce SMS zahŕňa cena parkovného.
 • Služba je prístupná všetkým užívateľom služieb mobilných operátorov na území SR.


PODMIENKY PRE MOŽNOSŤ ÚHRADY PARKOVNÉHO CEZ SMS:

 • Záujemca o využitie platby parkovného cez SMS (ďalej len užívateľ), musí byť zákazníkom mobilného telekomunikačného operátora Slovenskej republiky a na základe zmluvy s operátorom využíva alebo môže využívať systém SMS platba.
 • Užívateľ sa nesmie nachádzať na black liste telekomunikačného operátora, v stave suspend, deactiv, soft suspend, pričom o zaradení užívateľa do tej ktorej skupiny rozhoduje operátor podľa svojich interných pravidiel.
 • Konečnú cenu uhradí užívateľ prostredníctvom telekomunikačného operátora, ktorý celkový súčet konečných cien užívateľa uvedie na faktúre, ktorou vyúčtováva svoje služby ako osobitnú službu za nemobilný obsah.
 • Daňový doklad za predané elektronické parkovanie si vodič môže vytlačiť zo stránky https://www.smslistky.sk/parking.


DAŇOVÝ DOKLAD ZA ÚHRADU PARKOVNÉHO ZASLANÍM SMS
V priloženom odkaze si môžete vyžiadať daňový doklad k zakúpenému parkovaciemu lístku formou SMS.

Pri vyžiadaní daňového dokladu stačí zadať:
1. telefónne číslo, z ktorého bola zaslaná SMS,
2. overovací kód, ktorý je uvedený v potvrdzujúcej SMS o úhrade parkovného.

https://www.smslistky.sk/parking