4. deň: Horní Vltavice - Lipno nad Vltavou (85 km)

Zátoň vznikol na Lineckéj ceste pri vltavskym brodu, ku ktorého ochrane bolo v 10. storočiu vybudované hradisko na kopci Zámocký les. 

Lenora sa nachádza v údolí Tepléj Vltavy v nadmorskej výške 765m. Lenora vznikla v roku 1834 ako osada okolo novej sklárskej hute. Sklársku tradíciu pripomína expozícia historického skla v miestnom sklárskom múzeu. Medzi významné turistické atrakcie v obci patrí verejné pečenie chleba v historickej peci a technická pamiatka krytý drevený most, ktorý slúžil na manipulovanie plaveného dreva z okolitých boubínských lesov.

České Žleby bola založená v roku 1709 z rozhodnutím grófa Johana Christiana Eggenberga a prvými obyvateľmi bolí drevorubači z Bavorska. Po vymretí  rodu Eggenbergovcov v roku 1719 získali majetky Schwarzenbergovci, ktorý ich vlastnili až do konca 2.svetovej vojny

Obcou kedysi viedla tzv. Zlatá cesta z Pasova a Waldkirchenu do Volarov a Prachatíc. V obci sa po prvý krát po prekročení hranice zastavovali dopravcovia, aby napojili svoje zvieratá. Podľa žľabov, z ktorých boli zvieratá napájané dostala aj obec svoje meno.

V obci sa nachádzal kostol sv. Anny z rokov 1789 - 1791, ktorý bol však v lete roku 1965 z nariadenia ONV Prachatice zbúraný.
 

Stožec
Dnes najväčšia obec južnej časti NP a CHKO Šumava. Známa už od roku 1769 ako obec založená na mieste pôvodného drevárskeho osídlenia zo 16. storočia. Neskôr významné stredisko drevárskej výroby z rezonančného smrekového dreva, ktorého boli okolité lesy vždy bohatým zdrojom ...

Černý Křiž ( 740 m)
Niekoľko roztrúsených stavieb na okraji plochého údolia Studenej Vltavy  Za obcou Stožec sa Studená Vltava zlieva do teplej Vltavy a ďalej tečie  ako Vltava

Smolna-Pec
http://foto.mapy.cz/300763-Smolna-Pec

Nová Pec 
Založenie obce sa datuje k polovici sedemnásteho storočia. V roku 1653 sú už registrovaní dva usadlíci. V Tereziánskom katastre je potom v roku 1757 uvedené už 27 stavebnín. Súhlas na vybudovanie obce dal Johan Christian, vojvoda na Krumlove a knieža z Eggenberku ...


Pernek
Ves nad ľavým brehom Lipenskej Priehrady, ojedinelý príklad stredovekej vytýčenej lanovej dedine. Na ich dvory nadväzovali tiež úplne pravidelné rovnobežné pásy polí - lány. Zachoval sa tu jeden z najcennejších súborov Horňo rakúskych murovaných domov z konca 18. storočia a začiatku 19. storočia. Obec je chránená ako dedinská pamiatková zóna.


Horní Planá
Pôvodnú osadu založili v 1. polovici 14. storočia mnísi z Kláštora Zlatá Koruna. V roku 1349 povýšil Karol IV. Horní Planá na mesto. V priebehu husitských vojen sa potom stala súčasťou českokrumlovského panstvá. Významný vplýv na rozvoj mesta mala na začiatku dobrá poloha pri obchodnej ceste z Čiech do Rakúska, neskorý potom výstavba schwarzenberského plavebného kanála a výstavba železnice.

Památky v Horní Plané

  • Kostol sv. Markéty, ranne gotická stavba (prvá zmienka 1374), dnes novogoticky prestavaný so zachovanými renesančnými nástennými maľbami z rokov 1530-80
  • neskoro baroková kaplnka Panny Márie Bolestné na Dobrej Vode
  • Pamätník - rodný dom Adalberta Stiftera


Hůrka
Černá v Pošumaví
Rekreačná obec Čierna v Posumavi leží v turisticky atraktívnej oblasti na brehu Lipenskej priehradnej nádrže v nadmorskej výške 730 m.
Ves sa prvýkrát pripomínaná už v 13. storočia. Začiatkom 19. storočia bola objavená v okolí ložiská grafitu, ktorý sa tu ťažil až do vybudovania priehrady. Dokladom pripomínajúcim ťažbu sú zvyšky háld v okolí.
Pseudorománský kostol Nepoškvrneného Počatia Panny Márie bol postavený v rokoch 1901 - 1904. Miestne renesančný kaštieľ pochádza z druhej polovice 16. storočia.
http://www.jiznicechy.org/cz/gallery/gal_01.htm

Frymburk
Novodobá história sa začína v roku 1198, kedy Dr Valentin Schmidt uvádza "Fritburk“ bol to strážny hrad nad Vltavským brodom už v roku 1198 pripomínaný". V roku 1270 daruje Vítek z Krumlova kaplnke vo Frymburku benediktinskému probožství v Zaton u Č Krumlova a v roku 1305 Jindřich z Rožmberka ju prevádza k rakúskym premonstrátům vo Schlägru. V roku 1379 bol Frymburk prvýkrát nazvaný mestom a od 16. storočia tu bol aj mestský pivovar ....
Na južnej strane námestia stojí pôvodne ranne gotický kostol sv. Bartoloměja z roku 1277, prestavaný okolo roku 1530 v neskoro goticky.
Za pozretie určite stojí kamenná fontána z roku 1676, pranier sa zvonom z roku 1651. Mariánsky stĺp vybudovaný v rímskom slohu z roku 1635, ktorý patrí medzi najstaršie na Slovensku.
Učiteľ hudby Jan Nepomuk Vojtěch Maxant (1750-1838). V parku na námestí stojí kamenná mohyla s bronzovým reliéfom A.Stiftera - nemecky píšuci básnik, spisovateľ a maliar, ktorý je podobne ako Karel Klostermann spisovateľom Šumavy.

Lipno nad Vltavou
Slnečná Luka hotel

Významné rekreačné stredisko na ľavom brehu Lipenského jazera, nadmorská výška 680 m
Prvé zmienky pochádzajú z roku 1281. Pôvodne drevárska osada v údolí Vltavy, kde sa v 18. a 19. stor. rozoberali plte a drevo sa odtiaľ dopravovalo konskými dovozom do Vyššieho Brodu alebo do loučovických papierní. Pri stavbe priehrady osada je zatopená a miesto nej je postavené nové letovisko.

Lipaňska priehrada
Horní Planá
Horní Planá sa pripomína prvýkrát v roku 1332 ako osada pri brodu cez rieku Vltavu. V roku 1349 bola Horní Planá cisárom Karolom IV. povýšená na mesto. Od šestnásteho do devätnásteho storočia bola Horní Planá významným strediskom obchodu.
Na hornom okraji námestía stojí kostol svätej Margity z druhej polovice 13. storočia. 23. októbra 1805 sa v Hornej Plané narodil spisovateľ, básnik a maliar Šumavy Adalbert Stifter.

Přední Výtoň
Názov odvodneni od dreva, ktorá sa tu ako poplatok vytínala z plti plavených po Vltave.
Obec Prední Výtoň bola založená okolo roku 1357, kedy sa tu usídlili mnísi rádu svätého Pavla a Antonína. Koncom 15. storočia sa obaja Kláštori spojili, v druhej polovici 16. storočia však bolí zrušené.
Dominantné pamiatky je gotický kostol svätého Filipa a Jakuba vystavaný v rokoch 1515 - 1523 na mieste staršieho chrámu (založeného v roku 1385).
 

NA STIAHNUTIE:

 

MAPA TRASY - 4. DEŇ:
Mapa trasy - 4. deň