Program Malokarpatskej knižnice

PODUJATIA PRE VEREJNOSŤ / PRE DOSPELÝCH

 • Literatúra v Radnici: Kto sme a sme ešte v poriadku?
  12. september 2022 o 19.00

  Hosť: MUDr. Michal Patarák, PhD. - prednosta II. Psychiatrickej kliniky SZU
  Moderuje: Veronika Šikulová
  Miesto konania: Radnica cafá a bar – budova historiskej radnice, M.R. Štefánika, Pezinok

 

PODUJATIA PRE DETI A MLÁDEŽ

 • Haló, ste doma? Poďte sa hrať do knižnice!
  12. september 2022 o 10.00
  Pozývame na čítanice a herničky pre deti s rodičmi každý druhý pondelok
  Vstup voľný
  Miesto konania: Odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5, Pezinok

 • Haló, ste doma? Poďte sa hrať do knižnice!
  26. september 2022 o 10.00
  Pozývame na čítanice a herničky pre deti s rodičmi každý druhý pondelok
  Vstup voľný
  Miesto konania: Odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5, Pezinok


ŠKOLSKÉ PROGRAMY

 • Hodina informačnej výchovy
 • Úvod do kritického myslenia
 • Čo vieš o...
 • Čítanie je In
 • Besedy a stretnutia s knihou

  Na programy je možné sa objednať na čísle 033/641 23 15


   

Bližšie informácie o všetkých podujatiach získate v Malokarpatskej knižnici na Holubyho ul. 5 v Pezinku;
tel.: 033/641 23 15, e-mail: dospele.odd@kniznicapezinok.sk, detske.odd@kniznicapezinok.sk, web: www.kniznicapezinok.sk