Poskytnuté granty a realizované projekty v roku 2017

ROK 2017 - 2018

 • Vybudovanie cyklochodníka Pezinok - Limbach
  Rozpočet: 721 509,23 €
  Žiadaná suma: 685 433,77 €
  Schválená suma: 685 433,77 €
  Poskytovateľ: MPaRV SR
  Termín podania žiadosti: december
 • Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry
  Rozpočet: 57 381,98 €
  Žiadaná suma: 49 764,10 €
  Schválená suma: 30 000,00 €
  Poskytovateľ: SFZ
  Termín podania žiadosti: marec
 • Telocvičňa na ZŠ Kupeckého 2017
  Rozpočet: 52 511,16 €
  Žiadaná suma: 45 881,15 €
  Schválená suma: 40 000,00 €
  Poskytovateľ: MŠVVaŠ SR
  Termín podania žiadosti: september
 • Pozor! Zebra na ceste - prechod pre chodcov
  Rozpočet: 15 778,41 €
  Žiadaná suma: 5 000,00 €
  Schválená suma: 5 000,00 €
  Poskytovateľ: ČSOB nadácia
  Termín podania žiadosti: október

 

POSKYTNUTÉ GRANTY A REALIZOVANÉ PROJEKTY V ROKOCH 2003 - 2016

 

ZŠ Na bielenisku 2 - elektrické rozvody v telocvični
ZŠ Na bielenisku 2 - elektrické rozvody v telocvični
ZŠ Na bielenisku 2 - elektrické rozvody v telocvični
Revitalizácia ihriska - denné centrum Cajla
Revitalizácia ihriska - denné centrum Cajla
Revitalizácia ihriska - denné centrum Cajla
Prístavba pavilónu C - MŠ gen. Pekníka 2
Prístavba pavilónu C - MŠ gen. Pekníka 2
Prístavba pavilónu C - MŠ gen. Pekníka 2
Prístavba pavilónu C - MŠ gen. Pekníka 2
Obnova objektu Mestský dom Pezinok - Dvorná fasáda pred reštaurovaním
Obnova objektu Mestský dom Pezinok - Po ukončení reaurátorskych prác a remesleníckzch opravách mreží
Projekt LIDL detské ihriská - Ihrisko Žihadielko
Projekt LIDL detské ihriská - Ihrisko Žihadielko
Projekt LIDL detské ihriská - Ihrisko Žihadielko
Projekt LIDL detské ihriská - Ihrisko Žihadielko