Poskytnuté granty a realizované projekty v rokoch 2003 - 2016

ROK 2016

 1. ZŠ Na bielenisku 2 - elektrické rozvody v telocvični
  Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
  Suma: 16 000 €
 2. ZŠ s MŠ Orešie 3 - vybavenie telocvnične náradím
  Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
  Suma: 2 000 €
 3. Revitalizácia ihriska - denné centrum Cajla
  Zdroj: Nadácia SPP
  Suma: 7 000 €
 4. Kniha - Mlčky a krátko - Richard Réti
  Zdroj: Nadácia SPP
  Suma: 3 000 €
 5. Kniha - Ján Kupecký - Život a dielo
  Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj
  Suma: 5 000 €
 6. Prístavba pavilónu C MŠ gen. Pekníka 2
  Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
  Suma: 110 000 €
 7. Obnova objektu Mestský dom Pezinok (Holubyho 22)
  Zdroj: Ministerstvo kultúry SR
  Suma: 15 000 €
 8. Projekt LIDL detské ihriská - Ihrisko Žihadielko
  Zdroj: LIDL Slovenská republika, v. o. s.
  Suma: 87 000 €


ROK 2015


ROK 2014

 • Ochrana životného prostredia a zdravia Rómov v Glejovke
  Zdroj: Ministerstva vnútra SR – Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
  Suma: 2 000 €
 • Oprava dvoru ZOS Pezinok
  Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj
  Suma: 1 500 €
 • ISRMO OPBK – Pezinok
  Zdroj: ERDF a ŠR
  Suma: 2 221 000 €


ROK 2013

 • Terminál integrovanej dopravy v Pezinku
  Zdroj: Operačný program Bratislavský kraj
  Suma: 428 200
 • Auto na podporu poskytovania opatrovateľskej služby
  Zdroj: MPSVaR SR – dotácia z rozpočtovej kapitoly
  Suma: 10 000
 • Technické vybavenie obytných miestností ZOS
  Zdroj: MPSVaR SR – dotácia z rozpočtovej kapitoly
  Suma: 4 000


ROK 2011


ROK 2010

 • Materiálové vybavenie nocľahárne v Pezinku
  Zdroj: MPSVaR
  Suma: 6 693 €
 • Výstava Sochárskeho diela Zigmunda Diamanta
  Zdroj: Úrad vlády SR
  Suma: 4 000 €
 • Rodinný futbal 2010
  Zdroj: Nadácia ZSE, a. s.
  Suma: 4 000 €
 • Zvyšovanie kvalifikácie opatrovateliek
  Zdroj: MPSVaR
  Suma: 6 612 €   (199 193 Sk)
 • Rekonštrukcia hokejbalového ihriska
  Zdroj: Nadácia Pontis
  Suma: 6 634 €   (199 856 Sk)


ROK 2009

 • Dopravné ihrisko v Pezinku
  Zdroj: Nadácia Allianz
  Suma: 6 640 €   (200 037 Sk)
 • Zeleň pre Saharu
  Zdroj: Nadácia Pontis
  Suma: 3 303 €   (99 506 Sk)
 • Revitalizácia ihriska na ZŠ Na bielenisku
  Zdroj: Nadácia Pontis
  Suma: 6 429 €   (193 680 Sk)
 • Vybavenie jedálne v MŠ Za hradbami
  Zdroj: MŠ SR
  Suma: 3 500 €   (105 441 Sk)
 • Akadémia tretieho veku - technické vybavenie
  Zdroj: Nadácia Orange
  Suma: 1 500 €   (45 189 Sk)


ROK 2008

 • Revitalizácia historického centra mesta Pezinok- časť I. – Kollárová ulica
  Zdroj: JPD NUTS II, Op. 1.5
  Suma: 141 881,25 €   (4 274 314 Sk), kofinancovanie zo strany mesta 5%
 • Teoretická a praktická príprava zamestnancov na získanie nových vedomostí a odborných zručností
  Zdroj: MPSVaR
  Suma: 22 304 €   (671 930 Sk)
 • Pouličná galéria v Pezinku 
  Zdroj: Medzinárodný Vyšegrádsky fond
  Suma: 3 718 €   (112 008 Sk)

ROK 2007
 • Bezbariérový areál rekreácie a športu – prvá fáza rekonštrukcie a dobudovanie areálu
  Zdroj: JPD NUTS II, Op. 1.4
  Suma: 731 116,26 (22 025 608 Sk), kofinancovanie zo strany mesta 5%
 • Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Pezinok
  Zdroj: JPD NUTS II, Op. 1.
  Suma: 1 491 308 Sk, kofinancovanie zo strany mesta 5%
 • Geografický informačný systém mesta Pezinok
  Zdroj: Štrukturálne fondy EÚ
  Suma: 200 627 €   (6 044 089 Sk), kofinancovanie zo strany mesta 5%


ROK 2006

 • Projektová dokumentácia na obnovu objetku Mestského domu v Pezinku (Holubyho 22) ako súčasti jednotnej informačnej siete v Malokarpatskom regióne
  Zdroj: JPD Nuts II, Op. 1.5
  Suma: 47 796 € (1 439 902 Sk)
 • Vinohradnícky náučný chodník
  Zdroj: JPD NUTS II, Op. 1.4
  Suma: 27 085,53 € (815 978 Sk), kofinancovanie zo strany mesta 5%
 • Rast kvalitatívnej úrovne kultúrnej infraštruktúry v meste Pezinok (rekonštrukcia Amfiteátra)
  Zdroj: JPD NUTS II, Op. 1.5
  Suma: 121 745,32 € (3 667 700 Sk), kofinancovanie zo strany mesta 5%

 

ROK 2005

 • Rekonštrukcia havarijného stavu tepelného hospodárstva na Mestskom zdravotníckom stredisku
  Zdroj: MF SR
  Suma: 320 000 Sk
 • Aj partnerstvo ide cez žalúdok - podpora gastroturizmu v Pezinku a partnerskom meste Neusiedl am See
  Zdroj: Phare CBC SR-AT
  Suma: 2 968 000 Sk
 • Pezinské panstvo - vytvorenie nového produktu cestovného ruchu v Pezinku a partnerskom meste Neusiedl am See
  Zdroj: Interreg III.A SR-AT
  Suma: 744 270 Sk
 • Vytvorenie regionálnej rozvojovej siete BSK ako nástroja na zabezpečenie absorbcie pomoci z fondov EÚ - v partnerstve s RRA Záhorie
  Zdroj: Phare
  Suma: 34 533 Sk
 • Susedia si navzájom pomáhajú - v partnerstve s Regionálnou obchodnou komorou Bratislava
  Zdroj: Interreg III.A SR-AT
  Suma: 70 000 Sk
 • Čo Pezinčan, to mestský sprievodca
  Zdroj: Ministerstvo kultúry
  Suma: 40 000 Sk
 • Druhý dych Zámockého parku
  Zdroj: Nadácia Ekopolis
  Suma: 44 000 Sk
 • 24-hodinová plavecká štafeta
  Zdroj: Miestna komunitná nadácia Revia
  Suma: 10 000 Sk

 

ROK 2004

 • Trojmapa Pezinok - Svätý Jur - Modra
  Zdroj: SACR
  Suma: 54 590 Sk
 • Značenie cyklotrasy Pezinok - Senec
  Zdroj: Nadácia Ekopolis
  Suma: 20 000 Sk
 • Cesty k porozumeniu - rómsky projekt
  Zdroj: Nadácia otvorenej spoločnosti
  Suma: 84 500 Sk

 

ROK 2003

 • Eko-kampaň Za čistejší Pezinok
  Zdroj: Nadácia otvorenej spoločnosti
  Suma: 146 892 Sk
 • Alternatívne cesty komunikácie trojuholníka partnerských miest Pezinok - Mosonmagyaróvár - Neusiedl am See - vydanie trojkalendára podujatí, I. ročník cyklomaratónu Pezinok - Neusiedl am See- Mosonmagyaróvár, spoločná expozícia na Slovakiatoure
  Zdroj: Štátny rozpočet
  Suma: 248 751 Sk
 • Folklórny festival Návraty - I. ročník
  Zdroj: Pro Slovakia
  Suma: 10 000 Sk