Zasadnutie Mestskej rady dňa 26. 04. 2022

Zverejnené od 20. 04. 2022 do 26. 04. 2022 Zobrazené:


Program Materiály Zápisnica


Mesto Pezinok

PROGRAM
zasadnutia Mestskej rady, ktoré sa uskutoční dňa 26. apríla 2022 (utorok) o 14.00 hod. v rokovacej miestnosti na I. poschodí Historickej radnice, M. R. Štefánika 1, 902 01 Pezinok:

 1. Otvorenie MsR a schválenie programu
 2. Prevody a nájmy nehnuteľností (výber z celkového katalógu)
  2.1 SENPET, s. r. o.
  2.2 BETA-CAR, s. r. o.
  2.3
  2.4
  2.5
  2.6
  2.7
  2.8 SBDO
  2.9 SKALA TOPINVEST, spol. s r. o.
 3. Investičný zámer pre zriadenie „Zberného dvora Pezinok“
 4. Návrh na technické vybavenie Mestského podniku služieb, p. o.
 5. Návrh uznesenia – Prístavba objektu MŠ Cajlanská 7
 6. Informácia o stave Stavebného úradu

   


Prílohy: