Obvodné oddelenie Policajného zboru


Sídlo:
Meisslova ul. č. 5
902 01 Pezinok

tel.:  0961 52 37 05
fax:  0961 52 37 09