Mestské múzeum

Mestské múzeum v Starej radnici Sídlo:
ul. M. R. Štefánika č. 1,
902 01  Pezinok
 

tel.:  033/641 23 06
e-mail: pospechova@mestskemuzeumpk.sk
web: www.mestskemuzeumpk.skMestské múzeum sídli v priestoroch Starej radnice na ul. M. R. Štefánika. Zriaďovateľom múzea je mesto Pezinok.
Slávnostné otvorenie múzea sa konalo 18. septembra 2003.

Otváracie hodiny:

utorok - piatok: 10.00 - 17.00 hod
sobota: 10.00 - 16.00 hod.


Stále expozície:

 • Zo Zeme - archeológia Pezinka a okolia

 

Aktivity múzea:

 • Archívna činnosť
  V súvislosti s pripravovanou publikačnou činnosťou zahájilo Mestské múzeum systematický archívny výskum. Využíva pri tom archívne pramene dostupné v Štátnom archíve v Bratislave - pobočka Modra a ďalších slovenských archívoch. Materiál získaný archívnym štúdiom by mal byť podkladom pre plánovanú knihu o dejinách mesta.
 • Archeologická činnosť
  V spolupráci s Archeologickým múzeom SNM realizuje Mestské múzeum v Pezinku systematické a záchranné výskuny na viacerých lokalitách. Od konca septembra prebieha systematický arch. Výskum na lokalite Pezinský hrad. Pracovníci múzea taktiež uskutočňujú prieskumné zbery na poliach v Pezinku a blízkom okolí za účelom zistenia a zmapovania nových archeologických lokalít.
 • Propagačná činnosťMestské múzeum v Starej radnici
  Mestské múzeum archeologickým a archívnym výskumom dokumentuje a propaguje dejiny Pezinka od najstarších čias. Výsledky tejto činnosti sú prezentované verejnosti formou výstav a v budúcnosti taktiež publikačnou činnosťou.
 • Ostatná činnosť
  Mestské múzeum prikladá veľký dôraz na spoluprácu s pezinskými deťmi a mládežou. Besedami, zvýhodneným vstupným, spoločnými projektami má za cieľ zvýšiť záujem o regionálnu históriu. Medzi nosné projekty tejto činnosti patrí projekt s pracovným názvom: "Poznávanie regionálnych dejín v teréne", ktorý sa uskutočňuje v spolupráci SOU na Komenského ulici.