Malokarpatská knižnica

Malokarpatská knižnica Sídlo:
Holubyho ul. 5,
902 01  Pezinok
 
tel.:  033/641 23 15, 31 23
e-mail:  kniznicapezinok@kniznicapezinok.sk
web:  www.kniznicapezinok.sk

 
Malokarpatská knižnica v Pezinku je regionálnou knižnicou, ktorá plní funkciu metodického centra pre verejné knižnice (mestské a obecné) Malokarpatského regiónu a časť Záhoria (okresy Pezinok, Malacky a Senec). Poskytuje knižniciam odbornú metodickú pomoc, vykonáva štatistické vykazovanie a rozbory a koordinuje bibliografickú činnosť. V uvedených regiónoch pôsobí 69 mestských a obecných knižníc, ktoré poskytujú knižničné služby občanom miest a obcí. Malokarpatská knižnica plní aj funkciu krajskej knižnice pre Bratislavský kraj.
 
Knižnica má viac ako 4000 zaregistrovaných čitateľov, z toho asi 1700 čitateľov tvoria deti. Ročne knižnicu navštívi takmer 35 000 návštevníkov. Čitateľom knižnice sa môže stať každý občan Slovenskej republiky po zaplatení členského, ktoré platí na 1 rok a je diferencované:
 
 
deti do 6 rokov (prvý zápis zdarma) 1 €
deti od 6 do 15 rokov (prvý zápis zdarma) 2 €
mládežnícky preukaz (možný od 13 rokov) * 3 €
študentský preukaz do 26 rokov 3 €
dospelý 5 €
ZŤP 2 €
dôchodcovia 3 €
mládež 15 - 18 rokov 3 €


*preukaz pre čitateľov od 13 rokov – s prístupom do oboch oddelení so súhlasom zákonného zástupcu


VÝPOŽIČNÉ HODINY:

Platí pre všetky oddelenia Malokarpatskej knižnice v Pezinku.
Mimo výpožičných hodín je možné vrátiť knihy do schránky na knihy na budove knižnice.

Pondelok:
Utorok:
Streda:
Štvrtok:
Piatok:
Sobota: (len odd. pre dospelých)
8.00 - 18.00 hod.
8.00 - 18.00 hod.
13.00 - 16.00 hod.
8.00 - 18.00 hod.
8.00 - 18.00 hod.
8.00 - 12.00 hod.
 

Služby knižnice:

Malokarpatská knižnica
a) výpožičné
 • absenčné výpožičky
 • prezenčné výpožičky
 • rezervovanie kníh
 • medziknižničná výpožičná služba (MVS)
b) bibliograficko-informačné
 • ústne a písomné informácie
 • vypracovanie rešerší
 • poskytovanie adresných informácií
 • vyhľadávanie informácií v internete
 • e-mail
c) reprografické
 • vyhotovenie kópií z dokumentov knižnice
 • kopírovanie informácií z internetu
d) kultúrno-spoločenská činnosť a podujatia pre čitateľov:
 • autorské besedy - so spisovateľmi a významnými osobnosťami
 • besedy o knihách a literatúre
 • tematické besedy na aktuálne a zaujímavé témy (tretí sektor, drogy, ekológia...)
 • literárne a výtvarné súťaže a kvízy
 • výstavy kníh, nástenky


 

Podrobnejšie informácie o knižnici nájdete na jej domovskej stránke.