Aktuálny rozvrh

Upozorňujeme frekventantov, že jednotlivé termíny a miesta môžu byť zmenené v rámci organizácie študijných kurzov. V prípade zmeny sú frekventanti informovaní lektorom daného študijného kurzu alebo priamo koordinátorom Akadémie tretieho veku.

 

1.ročník:

  • Meteorológia, klimatológia a kvalita ovzdušia

Lektor: Mgr. Pavel Matejovič, PhD.

Miesto konania: Obvykle - Mestský úrad, Radničné námestie7, Pezinok, 1.poschodie, zasadačka č.12

Aktuálne termíny: 16. 9. 2022; 29. 9. 2022; 20. 10. 2022 v čase od 10:00 hod - 12:00 hod.

 

  • Dejiny Pezinka – vybrané kapitoly z dejín mesta

Lektor:  Mgr. Marian Babirát

Miesto konania: Mestský úrad, Radničné námestie7, Pezinok, 1.poschodie, zasadačka č.12

Aktuálne termíny: zimný semester ukončený dňa 14. 9. 2022

 

  • Počítače pre každého

Lektor: Denis Pátek

Miesto konania: Centrum voľného času, Mladoboleslavská 3 Pezinok (v parku)

Aktuálne termíny: 14. 9. 2022; 21. 9. 2022; 28. 9. 2022 + jeden termín určený lektorom a to v čase od 10:00 hod. – 12:00 hod.

 

  • Civilizačné ochorenia a prevencia

Lektor: Mgr. Gabriela Kollarová

Miesto konania: Pezinské kultúrne centrum, 1. poschodie

Aktuálne termíny: 21. 9. 2022 v čase od 17:00 hod – 18:00 hod.; 28. 9. 2022 v čase od 17 hod. – 18 hod.; 5. 10. 2022 v čase od 16 hod. – 18:00 hod.; 12. 10. 2022 v čase od 16:00 hod. – 18:00 hod.; 19. 10. 2022 v čase od 16:00 hod. – 18:00 hod.; 26. 10. 2022 v čase od 16:00 hod. – 17:00 hod.

 

2.ročník

 

  • Folklórne prejavy malokarpatského regiónu

Lektor: PhDr. Miroslava Záhumenská

Miesto konania: Obvykle - Mestský úrad, Radničné námestie7, Pezinok, 1.poschodie, zasadačka č.12

Aktuálne termíny: zimný semester ukončený dňa 14. 9. 2022

 

  • Angličtina hrou

Lektor: Radka Wagingerová

Miesto konania: Obvykle - Historická radnica, M. R. Štefánika 1, Pezinok, Multihall - prízemie

Aktuálne termíny: 20. 9. 2022 v čase od 10:00 hod. – 12:00 hod.; ďalšie termíny sú oznámené priamo frekventantom lektorom alebo priamo koordinátorom Akadémie tretieho veku.

 

  • Výtvarné techniky

Lektor: Akad. mal. Júlia Piačková

Miesto konania: Základná umelecká škola, M. R. Štefánika 9, Pezinok

Aktuálne termíny: 23. 9. 2022 v čase od 15:30 hod. – 17:30 hod.; 7. 10. 2022 v čase od 15:30 hod. – 17:30 hod.; 21. 10. 2022 v čase od 15:30 hod. – 17:30 hod.