Študijné kurzy Akadémie tretieho veku v školskom roku 2022/2023

1.ročník:

  • Meteorológia, klimatológia a kvalita ovzdušia – lektor: Mgr. Pavel Matejovič, PhD.
  • Dejiny Pezinka – vybrané kapitoly z dejín mesta – lektor: Mgr. Marián Babirát
  • Počítače pre každého – lektor: Denis Pátek
  • Civilizačné ochorenia a prevencia – lektor: Mgr. Gabriela Kollarová

2.ročník:

  • Folklórne prejavy malokarpatského regiónu – lektor: PhDr. Miroslava Záhumenská
  • Angličtina hrou – lektor: Radka Wagingerová
  • Výtvarné techniky – lektor: Akad. mal. Júlia Piačková