Cyklomaratón 2018 - 3. časť

BB - ZVORNIK

Rogačica
Mesto Rogačica sa nachádza na ústí rieky Rogača ( pramení na Povlene, je dlhá 29 km, ústí do rieky Drina v nadmorskej výške 220m). Nachádza sa na križovatke hlavných ciest spájajúcich Bajina Bašta, Užice, Ljubovija, Zvornik a celý Podrinský región. Predpokladá sa, že hora Tara bola pomenovaná po jednom z ilýrskych kmeňov Autoriátmi. V rímskych časoch región Rogačica patril k provinciám Illyria a Dalmácia a predstavoval križovatku ciest. V tomto bode sa tradične  končí Drinská regatta z Perućca  do Rogačice (23 km) alebo začína raft  po rieke do mesta  Ljubovija (42 km).
 
Bratunac
Okres Bratunac bol osídlený už v praveku, o čom svedčia prehistorické pohrebiská a mohyly. Mnohé fragmenty rímskej dekoratívnej  architektúry dokazujú, že v Bratuncu boli aj Rimania. Táto oblasť bola prvýkrát uvedená pod názvom Bratunac v roku 1381 v dokumente, ktorý hovorí, že v stredoveku cez dedinu Crnče pri rieke Drina viedla cesta zo Srbska do Bosny (lat. Pireglo Cerca de Bratunac), neskôr,  v roku 1391, sa už spomína ako obec. Na mieste, kde je dnešný Bratunac, bola v stredoveku colnica , ktorá bola zaznamenaná aj v starých spisoch z 1333 roku.  Bol to aj kostol sv. Mary a sídlo obchodníkov z Dubrovníka, ktorí boli  katolíci pôvodom z Podrinju. Tí mali aj niekoľko svojich osád v okrese Bratunac. Bratunac ako samostatná osada nie je staršia ako 150 rokov. Kraj  Bratunac, alebo mesto Bratunac, bolo založené v roku 1898, kedy sa nachádzalo v tejto oblasti iba päť domov s približne tridsiatimi obyvateľmi. Výstavba mosta na rieke Drina v roku 1926 mala veľký význam ako znak novej epochy pre mesto Bratunaca a jeho okolie.
 
Ljubovija
Azbukovica je horská oblasť v západnom Srbsku a mesto Ljubovija je jej strediskom. Azbukovica bola obývaná ešte v praveku, o čom svedčia zvyšky náhrobných kameňov z toho obdobia v Lonžine a osade Rujevac. V čase rímskej ríše tento región patril do provincie Dalmácia a  viedla cez neho cesta, ktorá spájala  Domavius (teraz Srebrenica) a Singidunum (teraz Belehrad). Kvôli tejto ceste cez údolie rieky Drina vybudovali Rimania  niekoľko pevností: Durim, Nemić, Gradac a Kulina-Mikuljak. Od rozdelenia rímskej ríše v roku 395 viedla hranica údolím rieky Drina a tento región patril k východnej Rímskej ríši, Byzancii. Ljuboviju  založil štát najprv ako sídlo hraničných a colných orgánov a neskôr sa rozvinula  ako obchodné centrum.  V roku 1896 bola Ljubovija úplne zdevastovaná  katastrofickou povodňou. Nová Ľubovija bola postavená na neďalekom kopci s finančnou podporou štátu. Kvôli svojej špecifickej polohe Azbukovica, rovnako ako samotná Ljubovija, patrili medzi prvé, ktoré zasiahla prvá svetová vojna, druha svetová vojna ako aj občianska vojna.
 
Starý most na rieke Ljuboviji je päť storočí starý a je dokonalým celkom s kaňonom tejto sviežej horskej rieky. Je to slávny príklad tradičného stavebného inžinierstva a tamojšej kultúry veľkého významu.
 
Zvornik
Zvornik patrí k najstarším mestám v Bosne a Hercegovine. Prvýkrát bol spomenutý v roku 1410 pod názvom Zvonár. Založený bol na obchodnej ceste medzi vtedajšou Bosnou a východnými územiami expandujúcej Osmanskej ríše. Obchodná cesta spájala Belehrad so Sarajevom. Počas tureckej vlády bolo mesto centrom samosprávneho útvaru známeho ako Sandžak. V roku 1910 malo mesto vyše tri a pol tisícky obyvateľov. Rakúsko-Uhorská správa zaviedla európske vzdelanie (prvé gymnázium bolo otvorené v roku 1886 a pomohla s rozvojom infraštruktúry, prevažne ciest a železníc).  Počas občianskej vojny v 90. rokoch tu došlo k veľkým zmenám z hľadiska zloženia obyvateľstva, rovnako ako v celej oblasti východnej Bosny. Mesto opustili Chorváti a Bosniaci a nasťahovali sa sem zo západných častí krajiny vyhnaní Srbi.