Cyklomaratón 2018 - 2. časť

Omorika - BB

Rašelinisko – lúčny koberec  (Tresetište - tepih livada tara)

Prírodná rezervácia "Crveni potok" ( Červený potok) sa nachádza na náhornej plošine Mitrovac v centrálnej časti národného parku Tara. Názov bol daný skutočnosťou, že cez stred tečie potok, ktorý sa v jeho hornom toku rozlieva cez pozemky z červeného ílu, takže počas veľkých dažďov má červenú farbu. Rezervácia je porastená zmiešaným lesom zo smreku, jedle, jelše a Pančičovej omoriky .
 
Vyhliadka  Banjska stena – pohľad na priehradu Perućac a rieku Drina

Zaovinské jazero - Letovanje u Zaovinama na Tari https://www.youtube.com/watch?v=01JZIhGfRyE


Perućac
Perućac je osada v západnom Srbsku v bezprostrednej blízkosti hraníc s Bosnou a Hercegovinou . Nachádza sa na 346 km dlhej rieke Drina , ktorá predstavuje prirodzenú hranicu medzi Srbskom a Bosnou.
Hlavnou črtou obce je vodná elektráreň Bajina Bašta , ktorá je druhou najväčšou svojho druhu v Srbsku. Bola vybudovaná  v roku 1966 ako výsledok spoločného podniku bývalých juhoslovanských a japonských spoločností. V rokoch 1976 až 1983 bola postavená reverzibilná čerpacia stanica , ktorá bola druhou fázou projektu. Nadmerná elektrická energia vyprodukovaná počas dažďovej sezóny bola použitá na čerpanie vody z jazera Peruočac na horu Tara, asi  o 600 metrov vyššie. V záujme udržania tejto vody a vytvorenia zásobníka pre závod Bajina Bašta II bolo v horách vytvorené umelé jazero Zaovine.
Počas letných dní jazero Perućac je miestom, kam sa chodí mnoho obyvateľov okolia a mesta Bajina Bašta opaľovať, plávať a chytať ryby. Perućac je tiež miestom, kde začína 56 km dlhý kaňon rieky Drina vysoký od 100 do 1100 m.  

 

Kaňon rieky Drina
Za starých čias mala meno Drinos a ľudia jej dali svoje meno Zelenika a Zelenka (zelená voda). Drina opasuje Taru zo severozápadnej a severnej strane. Drina začína od sútoku riek Piva a Tara na Šćepan Polje v Čiernej Hore na  433 m.n.v a v celková dĺžka je 345,9 kilometrov toku. Drina je jedným z najčistejších vodných tokov Srbska ...
 
V Perućacu  vyviera  jedna od najmenších riek v Európe - Vrelo . Je  najsilnejším krasovým prameňom v národnom parku.  Hovorí sa jej "Jednoročná rieka" vzhľadom na jej dĺžku - 365 m. Toľko meria od  prameňa až po koniec,  čo zodpovedá počtu dní v roku. Vrelo ústí do Driny len niekoľko sto metrov pod umelým jazerom.

http://taratours.rs/?page_id=175


Bajina Bašta
Bajina Bašta je obývaná nepretržite už  7000 rokov. Najstaršie osídlenie pochádza z obdobia Starčekovej ranej neolitickej kultúry. Obec je známa vo vedeckých materiáloch ako Kremenilo a nachádza sa 2,5 km od centra Bajiny Bašta v dnešnej Višesavi. Obyvatelia sa väčšinou zaoberali poľnohospodárstvom ,  ako aj chovom hospodárskych zvierat, čo dokazujú nálezy z keramiky. Vykopávky v 60-tych rokoch ukázali kontinuitu osídlenia ako aj komunikačné spojenie tejto osady s obyvateľmi Panónie. Ako mestské osídlenie bola Bajina Basta založená v polovici 19. storočia, keď knieža Aleksandar Karadjordjevič vydal 12. júla 1858 rozhodnutie o založení mesta Bajina Bašta.
 
Manastir Rača – Kláštor Rača
...ukrytý v údolí horskej riečky, ktorá sa vlieva  do Drine, sa nachádza kláštor Rača ako dar kráľa Dragutina z konca 13. storočia.  Bola zničená a obnovená. Táto svätyňa je považovaná za prejav srbskej gramotnosti v stredoveku. Jej mnísi prepisovali  knihy a uchovávali živý jazyk predkov aj na  veľkú diaľku (na  sever do Győru a Sentandreje). Zaujímavé je, že kláštor Rača sa začal zaoberať turistikou na Tare ako prvý. Vybudovali horskú chatu medzi dvoma svetovými vojnami. Počas druhej svetovej vojny v kláštore Rača od aprílu 1941 - 8. júla 1943 tu bola ukrytá najcennejšiu kniha srbskej literatúry - Miroslavovo evanjelium, ktoré je najstaršou zachovanou knihou napísanou v srbskom literárnom jazyku. Nemci  v roku 1941 kláštor vyrabovali nemci.  Neskôr, 16. októbra 1943,  Bulharská  zločinecká expedícia kláštor opäť vykradla a spálila ubytovne.
2 km od kláštora sa nachádza prameň  Ladjevac – Ladevac a Buková brána.


 
Prameň  Lađevac
... alkalický - teplý prameň je krasového pôvodu s priemernou teplotou od 15 do 18 stupňov Celzia. Bohatstvo - výdatnosť  prameňa je 50 litrov za sekundu, pH = 7,5. Predpokladá sa, že voda má liečivé vlastnosti a pomáha pri liečbe ochorení kože a očí. Miestny  prameň Lađevac  tiež nazývajú "teplý prameň".
https://www.youtube.com/watch?v=bE7QZQHHsaY