Lekári

Lekári sídliaci v budove Mestskej polikliniky a iných zdravotníckych priestoroch v Pezinku:
KTO JE MÔJ LEKÁR? https://www.e-vuc.sk/bsk/zdravotnictvo/kto-je-moj-lekar-zdravotne-obvody.html
všeobecný lekár pre dospelých: MUDr. Mojmír KvačalaMUDr. Ján Krištúfek, CSc., MUDr. Eva Lančaričová, MUDr. Rastislav Moravec, MUDr. Danica Patáková, MUDr. Agnesa Sandtnerová, MUDr. Adriana Šimková, MUDr. Zuzana Vozárová, MUDr. Peter Záruba
všeobecný lekár pre deti a mládež: MUDr. Feketová, MUDr. Gulová, MUDr. Žemberová / Križanová, MUDr. Orlická, MUDr. Sallaiová
stomatológ: MUDr. Andelová, MUDr. Bejdáková, Family Dental Care, MUDr. Tarek, MDDr. Filip Kočiš, MUDr. Walterová
gynekológ: MUDr. Lucia Ďuračková, Gynekologická ambulancia, MUDr. Mezsárošová, Špecializovaná gynekologická ambulancia
urológ: MUDr. Marián Kopečný
neurológ: MUDr. Pavol Šiška
kardiológ: MUDr. Juraj Babušík, PhD.
ortopéd: MUDr. Pavol Bukva, MUDr. Juraj Lukáč, MUDr. Marián Palko
fyzioterapeut: Dipl. fyz. Martina Bystrianska
kožná ambulancia: MUDr. Monika Psotová, MUDr. Ingrid Malíková
očná ambulancia: Očná ambulancia
ORL: MUDr. Ladislav Špačinský
pľúcne: MUDr. Ján Hronec, PhD.
interné: MUDr. Danica Ďurkovská, MUDr. Štefan Kvasnovský
angiologická (cievna) ambulancia: MUDr. Eva Slamková
endokrinológ: MUDr. Tešovičová
psychológ: Mgr. Jana Galanová, Psychologická ambulancia, PhDr. Miroslava Muráriková, Ambulancia klinickej psychológie
psychiater: MUDr. Silvia Trnovcová
logopéd: PhDr. Dana Bernhauserová
liečebný pedagóg: PaedDr. Eva Urbaneková
diabetológ: MUDr. Agáta Holubčíková, MUDr. Lujza Štrbová, PhD.
zubná technika: Bc. Anita Kaderábeková
čeľustný ortopéd: MUDr. Katarína Koberová
chirurgia: Chirurgická ambulancia, MUDr. Vladimír Mego
plastická chirurgia: LIFE-MED CLINIC s. r. o.
rádiologické pracovisko (RTG): BPB MED s. r. o. (RTG)
laboratórium: BPB MED s. r. o. (Laboratórium)