Výstavba cyklochodníka pokračuje na ďalšom úseku

Práce na cyklochodníku Pezinok-Limbach sa presunuli na ďalší úsek- na Holubyho ulicu, kde sa začali búracie práce. Doprava v tejto časti nebude obmedzená. Dĺžka tohto úseku bude 546 m.

Od križovatky Mladoboleslavská-Farská je v pláne doplnenie cyklistického pruhu na oboch stranách, pričom jestvujúci chodník bude potrebné preložiť. Cyklistický chodník v mieste s križovatkou s Mladoboleslavskou ulicou bude doplnený k chodníku. Na vozovke v časti od železničnej stanice po Farskú ulicu bude vytvorený koridor pre cyklistov. V úseku po križovanie s Farskou ulicou bude cyklokoridor súčasťou jazdného pruhu pre motorové vozidlá

Celkovo je z cyklochodníka hotový takmer 1 kilometer. Čoskoro bude dokončený Úsek Hasičská - aktuálne sa bude ešte betónovať vjazd do hasičskej stanice. Práce pokračujú súbežne na 3 úsekoch- dokončuje sa cyklochodník na Kupeckého ulici v smere ku kruhovému objazdu, rozoberá sa chodník na Holubyho ulici a pokračujú zemné práce na Fajgalskej ceste.

Celková trasa cyklochodníka Pezinok-Limbach je takmer 5 kilometrov (4 275,42 metrov) a povedie od železničnej stanice Pezinok cez ulice  Holubyho, Kupeckého, Hasičskú a Fajgalskú  až obec Limbach. Súčasťou stavby budú aj cyklo-odpočívadlá vybavené doplnkovou cyklistickou infraštruktúrou – lavičkami, smetnými košmi, stojanmi na bicykle, stojanmi na bicykle s pumpou, cyklistické zábrany. Práce na tomto projekte by mali byť dokončené do augusta 2022.