PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Mesto Pezinok je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Súhrnné správy za predchádzajúce obdobia

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Názov:Mesto Pezinok
Sídlo:Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok
IČO:00 305 022

Aktuálne verejné obstarávania:Staršie verejné obstarávania:

Od:     Do:

Zobrazených je 518 verejných obstarávaní:

 • Varné kotle pre ZŠ Kupeckého
 • 04. 07. 2022 - 18. 07. 2022
 • Tlačový systém MsÚ Pezinok
 • 22. 06. 2022 - 30. 06. 2022
 • Oprava podlahy ZŠ Na bielenisku - výdajňa jedla
 • 22. 06. 2022 - 07. 07. 2022
 • Mostová cestná váha - zberný dvor
 • 17. 06. 2022 - 02. 07. 2022
 • Panvica pre ZŠ Fándlyho
 • 13. 06. 2022 - 28. 06. 2022
 • Kancelársky kontajner – zberný dvor II
 • 07. 06. 2022 - 22. 06. 2022
 • Technické zariadenia na údržbu verejného priestoru
 • 01. 06. 2022 - 16. 06. 2022
 • Rekonštrukcia strechy požiarnej zbrojnice
 • 01. 06. 2022 - 16. 06. 2022
 • Gastrozariadenia pre MŠ a ZŠ
 • 25. 05. 2022 - 09. 06. 2022
 • Oceľová mostová cestná váha – zberný dvor
 • 25. 05. 2022 - 09. 06. 2022
 • Kancelársky kontajner – zberný dvor
 • 25. 05. 2022 - 09. 06. 2022
 • Rekonštrukcia ústredného vykurovania MŠ Bystrická 1 v Pezinku - II. etapa
 • 25. 05. 2022 - 09. 06. 2022
 • Odber a spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu z verejnej zelene
 • 06. 05. 2022 - 21. 05. 2022
 • Strojové zametanie komunikácií
 • 06. 05. 2022 - 21. 05. 2022
 • Odstránenie navážky - terénne práce
 • 06. 05. 2022 - 21. 05. 2022