PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Mesto Pezinok je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Súhrnné správy za predchádzajúce obdobia

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Názov:Mesto Pezinok
Sídlo:Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok
IČO:00 305 022

Aktuálne verejné obstarávania:Staršie verejné obstarávania:

Od:     Do:

Zobrazených je 518 verejných obstarávaní:

 • Klientske centrum MsÚ Pezinok - stavebné práce a elektroinštalácia
 • 22. 12. 2021 - 06. 01. 2022
 • Upgrade GIS systému, implementácia existujúcich geodát a poskytovanie servisných služieb
 • 21. 12. 2021 - 28. 12. 2021
 • Dodávka a montáž zariadenia vyvolávacieho systému pre potreby Klientskeho centra
 • 21. 12. 2021 - 28. 12. 2021
 • Dodávka a montáž chladiaceho systému pre potreby Klientskeho centra
 • 21. 12. 2021 - 28. 12. 2021
 • Klientske centrum MsÚ Pezinok - interiérové vybavenie - nábytok
 • 21. 12. 2021 - 28. 12. 2021
 • Zber, odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu a zabezpečenie jeho zhodnotenia
 • 17. 12. 2021 - 01. 01. 2022
 • Dodanie digitálneho pasportu dopravy mesta Pezinok
 • 26. 11. 2021 - 02. 12. 2021
 • Vypracovanie PD - Obnova lávky pre peších a prístavba lávky cyklistov cez potok Saulak III
 • 24. 11. 2021 - 29. 11. 2021
 • Projekt WiFi4EU, support a pripojenie do siete internet
 • 19. 11. 2021 - 29. 11. 2021
 • Dočasná úprava dopravného režimu na Krížnej ulici v Pezinku - Etapa 1
 • 11. 11. 2021 - 22. 11. 2021
 • Presun kvetináčoch a presadenie stromov do rastlého terénu v rámci mesta
 • 08. 11. 2021 - 15. 11. 2021
 • Vypracovanie PD - Obnova lávky pre peších a prístavba lávky cyklistov cez potok Saulak
 • 08. 11. 2021 - 16. 11. 2021
 • Projekt WiFi4EU vrátane supportu a pripojenia do siete internet
 • 25. 10. 2021 - 05. 11. 2021
 • Mandľový sad a remízka - nákup a výsadba stromov
 • 22. 10. 2021 - 29. 10. 2021
 • Dodanie podrobnej digitálnej farebnej ortofotomapy mesta Pezinok
 • 20. 10. 2021 - 27. 10. 2021