PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Mesto Pezinok je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Súhrnné správy za predchádzajúce obdobia

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Názov:Mesto Pezinok
Sídlo:Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok
IČO:00 305 022

Aktuálne verejné obstarávania:Staršie verejné obstarávania:

Od:     Do:

Zobrazených je 518 verejných obstarávaní:

 • Strojové zametanie komunikácií II
 • 06. 05. 2022 - 21. 05. 2022
 • Vypracovanie PD - Nekryté parkovisko priľahlé k cintorínu Pezinok s dopravným napojením
 • 20. 04. 2022 - 05. 05. 2022
 • Opravy výtlkov na komunikáciách mesta Pezinok tryskovou metódou
 • 19. 04. 2022 - 04. 05. 2022
 • Presun kvetináčov
 • 01. 04. 2022 - 16. 04. 2022
 • Detské ihrisko RODINKA - Starý dvor
 • 01. 04. 2022 - 16. 04. 2022
 • Odvoz drevného odpadu
 • 17. 03. 2022 - 01. 04. 2022
 • Odstránenie stavby-zhoreniska na Zumberskej ulici v Pezinku
 • 02. 03. 2022 - 11. 03. 2022
 • Dočasná úprava dopravného režimu na Krížnej ulici v Pezinku – Etapa 2
 • 28. 02. 2022 - 09. 03. 2022
 • Zabezpečenie procesu verejných obstarávaní na rok 2022
 • 16. 02. 2022 - 03. 03. 2022
 • Poskytovanie audítorských služieb
 • 01. 02. 2022 - 18. 02. 2022
 • Klientske centrum MsÚ Pezinok - stavebné práce a elektroinštalácia II
 • 12. 01. 2022 - 27. 01. 2022
 • Zabezpečenie procesu VO - Modernizácia infraštruktúry ZS Fándlyho
 • 12. 01. 2022 - 27. 01. 2022
 • Arboristický posudok s dendrologickým prieskumom 23 ks stromov na Holubyho ulici
 • 10. 01. 2022 - 17. 01. 2022
 • Technické zabezpečenie kompostárne
 • 05. 01. 2022 - 20. 01. 2022
 • Klientske centrum MsÚ Pezinok - interiérové vybavenie - nábytok II
 • 04. 01. 2022 - 14. 01. 2022