Rekonštrukcia havarijného stavu areálového vodovodu ZŠ Kupeckého

Zverejnené od 26. 09. 2022 do 11. 10. 2022


Erb Mesta
Mesto Pezinok

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE