Zdravotnícke zariadenia a priestory

 • MESTSKÁ POLIKLINIKAMestská poliklinika
  Hollého 2, 902 01  Pezinok

  Telefón: 033/2424 + klapka (jednotlivé klapky nájdete tu)
  E-mail:  darina.nitrayova@pmspezinok.sk
  Web:     www.pmspezinok.sk

  Mestská poliklinika je obchodná spoločnosť so 100% majetkovou účasťou Mesta Pezinok pod názvom Pezinská mestská spoločnosť, s. r. o., ktorej hlavným predmetom činnosti je prenájom nebytových priestorov neštátnym lekárom. Každý lekár v prenajatých priestoroch prevádzkuje ambulanciu na základe licencie pridelenej Lekárskou komorou a povolenia na prevádzku činnosti, v tom ktorom odbore, ktoré vydáva v rámci svojej kompetencie Úrad Bratislavského samosprávneho kraja.
 • MEDICÍNSKE CENTRUM MOYMEDICAMedicínske centrum MoyMedica
  Moyzesova 4, 902 01  Pezinok
   
  Medicínske centrum MoyMedica sa nachádza cca 200 m od Mestskej polikliniky smerom k železničnej stanici. Sídli v nej lekáreň a 5 lekárov - dvaja všeobecní lekári, neurológ, diabetológ a internista/geriater.
  Centrum má  vlastné parkovisko a bezbariérový prístup.

 

 • POLIKLINIKA HIPCENTRUMMedicínske centrum sv. Tadeáša
  Holubyho 41, 902 01  Pezinok
   
  Poliklinika Hipcentrum sa nachádza v centre mesta, cca 50 m od autobusovej zastávky. Poskytuje ambulantnú starostlivosť v odboroch všeobecné lekárstvo, interná medicína, chirurgia, ortopédia a gynekológia a v zariadení jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odboroch ortopédia, chirurgia a gynekológia. Okrem toho tu sídlia lekáreň sv. Tadeáša, 3 ambulancie všeobecného lekára, urologická ambulancia, angiologická (cievna) ambulancia, diabetologická ambulancia  a psychiatrická ambulancia. Centrum má bezbariérový prístup.
 • LEKÁRSKE PRIESTORY NA KOLLÁROVEJ ULICI 1Prietory na Kollárovej ul. 1
  Kollárova 1, 902 01  Pezinok
   
  Budova sa nachádza cca 200 m od Mestskej polikliniky smerom k železničnej stanici / do centra. Sídli v nej dopravná zdravotná služba a 5 lekárov - gynekológ/onkológ, psychológ/psychoterapeut, psychiater, liečebný pedagóg a ambulancia plastickej a estetickej chirurgie, ortopédie a dermatovenerologie.

 

 • PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICA PHILIPPA PINELAPsychiatrická nemocnica Philippa Pinela
  Malacká cesta 63, 902 01  Pezinok

  Telefón: 033/6482 111, 123, 124
  E-mail:  mail@pnpp.sk
  Web:     www.pnpp.sk

  Nemocnica sa zameriava na poskytovanie špecializovanej ambulantnej a ústavnej zdravotnej starostlivosti (diagnostika, liečba, rehabilitácia, resocializácia a dispenzárna starostlivosť) pacientom s psychiatrickými ochoreniami a poskytovanie komplexnej zdravotnej starostlivosti osobám závislým od psychoaktívnych látok. Okrem toho poskytuje komplexnú psychiatrickú starostlivosť pacientom so súdne nariadenou ochrannou psychiatrickou, protitoxikomanickou, protialkoholickou a sexuologickou liečbou.