Nádrž pri Rozálke

Tento obsah vyžaduje/This content requires Adobe Flash Player a prehliadač s povoleným JavaScriptom /and a browser with JavaScript enabled.
Pohľad na vinohrady z rybníka pri Rozálke