Evanjelický kostol - severozápadný pohľad

Tento obsah vyžaduje/This content requires Adobe Flash Player a prehliadač s povoleným JavaScriptom /and a browser with JavaScript enabled.
Severozápadný pohľad z veže Evanjelického kostola