Upozornenie k dani za ubytovanie

Táto informácia bola publikovaná od 08. 11. 2022 do 21. 11. 2022

Ilustračné fotoUpozorňujeme, že platiteľ dane za ubytovanie je povinný v zdaňovacom období roku 2022 pri plnení si oznamovacej povinnosti podľa § 41a ods. 1 zákona 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku oznámiť UBYTOVACIU KAPACITU do 31. decembra 2022 v zmysle § 104l ods. 1 zákona 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku.

Tlačivo Oznámenie k dani za ubytovanie je k dispozícii na mestskom úrade a zverejnené na webovej stránke mesta Pezinok.

V prípade, že občan alebo podnikateľský subjekt je evidovaný ako poskytovateľ prechodného ubytovania, ale v roku 2022 žiadne ubytovanie neposkytol, je povinný podať nulové hlásenie.