Samospráva pokračuje vo výsadbe stromov v meste

Táto informácia bola publikovaná od 07. 11. 2022 do 21. 11. 2022

Ilustračné foto

Dnes, 7.11.2022, sa začala druhá časť plánovanej výsadby stromov v meste.

V prvej etape bolo vysadených 10 vzrastlých líp striebristých na Holubyho ulici.

 

V druhej etape samospráva vysadí v rôznych častiach mesta spolu 193  stromov a 35  kríkov.

 

Sadiť sa bude v lokalitách:

 • Zumberská ulica : 6x Hloh jednosemenný
 • Rázusova ulica : 10x Hloh obyčajný Pauls Scarlet
 • Lúka na Rozálke:
  • 20 x Jaseň štíhly
  • 11 x Lipa malolistá
  • 7 x Javor mliečny
  • 12 x Čerešňa pílkatá Royal Burgundy
  • 28 x Hruška okrasná Chanticleer
 • Banícka ulica: 6x Hruška okrasná Chanticleer
 • Fajgalská cesta: 18 x Javor mliečny
 • Hasičská ulica: 75 ks, z toho 34 x Hloh jednosemenný a 41 x Javor mliečny Deborah
 • Ulica L. Novomeského pri ihrisku: 35 x krík Vtáčí zob

 

Všetky stromy budú vysadené a ošetrené výchovným rezom, zemina sa obohatí hnojivom mykorhiza. Každý strom sa  zafixuje dreveným kotvením.

 

Zeleň je prioritou mesta, preto sa tešíme, že  v Pezinku pribudnú ďalšie zelené zóny, ktoré majú nielen estetickú ale hlavne environmentálnu funkciu. Predpokladané ukončenie výsadby drevín je 30.november 2022.