Revíziu komínov a vykurovacích telies treba absolvovať čo najskôr

Táto informácia bola publikovaná od 28. 10. 2022 do 05. 11. 2022

Ilustračné fotoJeseň je ideálny čas na kontrolu komínov a vykurovacích telies. Nízke teploty už donútili väčšinu z nás začať vykurovať svoje domácnosti.  Vykurovacia sezóna patrí medzi rizikové obdobia, kedy dochádza k zvýšenému počtu požiarov.  5% z nich predstavujú požiare spôsobené tepelnými spotrebičmi a komínmi. Nezabúdajte na ich revíziu. Vyhláška MV SR č. 401/2007 Z. z.. stanovuje lehoty na čistenie a kontrolu komínov takto

  • komíny pre spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá do 50 kW        1 x za 4 mesiace
  • komíny s vložkou pre spotrebiče na plynné palivá do 50 kW        1 x za 12 mesiacov
  • komíny bez vložky pre spotrebiče na plynné palivá do 50 kW        1 x za 6 mesiacov
  • komíny pre spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá nad 50 kW       1 x za 2 mesiace
  • komíny pre spotrebiče na plynné palivá nad 50 kW             1 x za 6 mesiacov

 

 

Počas vykurovacej sezóny odporúčajú hasiči udržiavať komíny v dobrom technickom stave, pravidelne ich vymetať a vyberať sadze z komínov. V prípade, že dôjde k ich požiaru sadze by ste nemali nikdy hasiť vodou. Rovnako radia neprekurovať vykurovacie telesá a nesušiť a neskladovať v ich blízkosti horľavé materiály. Popol z nich je potrebné  vysýpať zásadne do nehorľavých a uzatvárateľných nádob. Inštaláciu vykurovacích telies, kontrolu celkového technického stavu a čistenie komínov doporučujú zveriť odborníkom.

 

 

ZDROJ: OR HaZZ v Pezinku