Vinobranie

Vinobranie v Pezinku Tradičné oberačkové slávnosti. Pestrá ponuka gastronomických špecialít s bohatým kultúrnym programom.


História podujatia
Prvé  správy o pezinských slávnostiach oberačiek pochádzajú z 13. stor. Počas hospodárskej recesie na prelome 19. a 20. stor. sa začiatky oberačiek slávili iba vo viechach. V roku 1934 mestská rada rozhodla o obnovení pezinských vinobraní. Tesne pred 2. svetovou vojnou sa táto tradícia prerušila a až v roku 1958 sa začali organizovať nové malokarpatské vinobrania.
Do roku 2004 sa v ich zabezpečovaní striedali Pezinok s Modrou. Od uvedeného roku sa usporadúvajú v Pezinku každoročne.

Miesto:
V uliciach centra Pezinka

Termín:
Každoročne, zvyčajne tretí septembrový predĺžený víkend (piatok - nedeľa).
Termín konania tento rok: 16. - 18. 9. 2022.

Usporiadatelia:
Mestský úrad Pezinok, Radničné nám. 7
Pezinské kultúrne centrum, Holubyho 42

Kontakty:
- stánkový predaj: Zlatica Hágerová, Mestský úrad Pezinok
   tel.: 033/6901 205, e-mail: zlatica.hagerova@msupezinok.sk
- kultúrny program: Pezinské kultúrne centrum
   tel.: 033/641 39 49, e-mail: kulturnecentrumpezinok@stonline.sk

 

 (@ Foto: Ján Štrba)
 (@ Foto: Ján Štrba)
 (@ Foto: Ján Štrba)
 (@ Foto: Ján Štrba)
 (@ Foto: Ján Štrba)
 (@ Foto: Ján Štrba)
 (@ Foto: Ján Štrba)
 (@ Foto: Ján Štrba)
 (@ Foto: Ján Štrba)
 (@ Foto: Ján Štrba)
 (@ Foto: Ján Štrba)
 (@ Foto: Ján Štrba)
 (@ Foto: Ján Štrba)
 (@ Foto: Ján Štrba)
 (@ Foto: Ján Štrba)
 (@ Foto: Ján Štrba)