Na bielenisku

Základná škola Na bielenisku 2 v Pezinku
 
Sídlo:
Na bielenisku č. 2
902 01 Pezinok
 
Kontakty:
telefón: 033/640 47 29, 640 22 41
e-mail:  zsnabielenisku@gmail.com
web:      www.zsnabielenisku.sk
 
Riaditeľ:
Mgr. Ingrid Jurčová
 

Základná škola, Na bielenisku č. 2 v Pezinku, je plneorganizovaná sídlisková škola, ktorá začala písať svoju históriu v roku 1990.
 
Počas svojej histórie sa vyprofilovala na školu:
 • Škola má právnu subjektivitu od roku 2002.
 • Cudzí jazyk sa vyučuje od 1. ročníka, od  6. ročníka vyučuje aj nemecký jazyk.
 • Škola je zapojená do týchto projektov:
  • Správaj sa normálne
  • Vráťme šport do škôl
  • Otvorená škola
 • V posledných rokoch dosahuje škola vynikajúce úspechy predmetových a športových krajských a okresných súťažiach.
 • Na škole pracuje množstvo krúžkov - počítačové, tvorivé, prírodovedné, športové, ...
 • Žiaci vydávajú vlastný školský časopis OSA, tvoria vlastné rozhlasové vysielanie rádio BODKA.
 • Na škole má sídlo aj Pezinský stolnotenisový klub.
 • Žiaci, ale aj zamestnanci školy využívajú telocvičňu, posilňovňu a vlastnú saunu.
 • Súčasťou školy je aj školská jedáleň, pripravuje cca 500 jedál denne.
 • Pri ZŠ pracuje Školský klub detí.
 • Každoročne sa v škole organizujú rôzne akcie (súťaže, zbery, divadelné predstavenia, výchovné koncerty ...). Okrem toho:
  • I. stupeň: škola v prírode, karneval, jesenná, vianočná slávnosť, lyžiarsky, korčuliarsky, plavecký kurz,...
  • II. stupeň: lyžiarsky, plavecký , korčuliarky  kurz, ekologický kurz, ... 
 • Na komunikáciu s rodičmi využívame mimo iné aj internetovú žiacku knižku


Škola má 22 tried a 571 žiakov; ŠKD (Školský klub detí) má 10 oddelení a 270 zapísaných žiakov.
(údaje sú k 15. 9. 2018)