Zasadnutie Mestskej rady dňa 07. 09. 2022

Zverejnené od 06. 09. 2022 do 07. 09. 2022 Zobrazené:


Program Materiály Zápisnica


Mesto Pezinok

PROGRAM
zasadnutia Mestskej rady („MsR“), ktoré sa bude konať 7. septembra 2022 (streda) o 15:30 h prezenčnou formou v budove Historickej radnici na prvom nadzemnom podlaží v rokovacej miestnosti:

  1. Otvorenie MsR a schválenie programu
  2. Zámer nadobudnúť nehnuteľnosti do majetku mesta_kúria Grunfeld
  3. Informácia o plnení rozpočtu Mesta Pezinok k 30.06.2022
  4. Rozpočtové opatrenie pre vybudovanie cyklochodníka pre projekt ,,Cyklochodník Pezinok – Limbach“
  5. Návrh koncepcie MHD v Meste Pezinok

     

Prílohy: