Zasadnutie Mestskej rady dňa 21. 06. 2022

Zverejnené od 15. 06. 2022 do 21. 06. 2022 Zobrazené:


Program Materiály Zápisnica


Mesto Pezinok

PROGRAM
zasadnutia Mestskej rady, ktoré sa uskutoční v utorok dňa 21. júna 2022 o 14.00 hod. v rokovacej miestnosti na I. poschodí Historickej radnice, M. R. Štefánika 1, 902 01 Pezinok:

 1. Otvorenie MsR a schválenie programu
 2. Prevody a nájmy
  2.1 Nájom OZ_EKN 1266_8, 1281
  2.2 Nájom OZ_CKN 5242_27
  2.3 OVS – Stará radnica
  2.4 Nájom OZ_C KN 2985_9, 2985_10, E KN 1271, 1292 (Moyzesova ulica)
 3. Návrh VZN
  3.1 Návrh VZN č. 11-2021 o miestnom poplatku za KO
  3.2 Návrh VZN č. 15 2015 o miestnych daniach
  3.3 Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 14-2017 Predaj výrobkov a trhové miesta
  3.4 Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1-2021 KO a DSO
 4. Verejné obstarávanie
  4.1 VO na dodávku zemného plynu
  4.2 VO na dodávku elektrickej energie
 5. Stav investičných akcií
 6. Úprava rozpočtu na rok 2022
 7. Rozbor hospodárenia obchodnej spoločnosti TV PEZINOK, s.r.o. za rok 2021
 8. Rozbor rozpočtového hospodárenia a záverečného účtu Mesta Pezinok za rok 2021
 9. Informácia Geopark Malé Karpaty - výsledky a perspektíva, spolupráca Mesto PK, BSK, TTSK
 10. Parkovacia politika

   


Prílohy: