VZN č. 11/2016

ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu mesta Pezinok