VZN č. 15/2012

o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

VZN č. 15/2012 vo formáte PDF (na jeho otvorenie potrebujete PDF prehliadač)