Referendum 2023

Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z. zo dňa 04.11.2022 vyhlásila referendum a určila deň jeho konania na sobotu 21. januára 2023 od 07.00 h do 22.00

 

Právo voliť

Právo hlasovať v referende má občan Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky, t.j. ktorý najneskôr v deň konania referenda dovŕši 18 rokov veku.
Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

 

Spôsob voľby

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky

 

Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak

  • nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov,

(Voľba poštou voličom, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky)

  • má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase referenda sa zdržiava mimo jej územia.

(Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky)

 

Žiadosti na voľbu poštou môžu občania posielať do 2.12.2022
Elektronicky (e-mailom):
referendum@msupezinok.sk
Písomne (v listinnej forme):
Mesto Pezinok
Radničné námestie 7
90214 Pezinok

 

Kontaktná osoba:

Bc. Roland Čiták

Tel.č. 033/6901000, 0948 860 582

Email: roland.citak@msupezinok.sk

Úradné hodiny:

pondelok:

7.30 - 11.30      12.30 - 16.00 h

utorok:

7.30 - 11.30      12.30 - 16.00 h

streda:

7.30 - 11.30      12.30 - 17.00 h

štvrtok:

7.30 - 11.30      12.30 - 15.00 h

piatok:

7.30 - 12.00 h

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Ďalšie informácie k referendu sú uverejnené na webovej stránke  www.minv.sk

 

Súbory na stiahnutie:

Rozhodnutie o vyhlásení referenda (formát PDF)

Určenie volebných okrskov (formát PDF)

Zákon č. 180 2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov (formát PDF)

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do voleb. okrs. komisie (formát PDF)

Oznámenie o doručovaní žiadostí o voľbe poštou (formát PDF)